Osmanlı Oba Boksu

Yürütme Kurulu

  1- Talat Ayhan - Antalya Başkan
  2- Selami Şahin - Antalya Başkan Yardımcısı
  3- Zekayi Doruk - Denizli As Başkan
  4- Sönmez Yıkılmaz - İstanbul As Başkan
  5- Kadir Işık - Aydın
  6- Yunus Güleç - Ankara
  7- Nizamettin Ünal - Ankara
  8- Mehmet Ali Kalay - Başkan Yardımcısı